Privacy policy

Privacy Declaration:

PC sneller Maken respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons zou verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De PC sneller Maken  verzamelt geen persoonlijke informatie van u wanneer u deze website bezoekt, behalve als u er voor opteert dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Als u er voor zou kiezen om ons persoonlijke gegevens te geven in de hoedanigheid van een email of door het eventueel invullen van een formulier met uw persoonlijke info en dit vervolgens verstuurd via deze site, dan gebruiken wij deze informatie om uitsluitend alleen op uw bericht te antwoorden en om u te voorzien van het materiaal of de gegevens waar u om verzocht had. Het volgende doen wij nooit: wij delen, geven, verkopen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde partijen mits de rechtbank dat van ons zou eisen.

Hoewel PC sneller Maken zijn uiterste best doet voor controle op de correctheid van alle informatie en content, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van incorrecte content. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. PC sneller Maken kan dan ook geen garanties geven m.b.t. tot de correctheid en volledigheid van de content op deze site en sluit elke aansprakelijkheid terzake de juistheid en volledigheid van deze content uit.

Cookies zijn kleine stukjes codes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om uw computer IP-adres te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om info te vergaren over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren als u dat zou willen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van  bijna alle andere websites op het internet kunt benutten. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google.  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  om de site pc-sneller-maken.nl. te helpen analyseren hoe onze bezoekers deze site eigenlijk gebruiken. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zodat we met behulp van Google’s service deze site kunnen verbeteren voor onze bezoekers.

De site PC sneller Maken  is aangesloten bij een aantal affiliate netwerken. De links van deze affiliate netwerken verzamelen en verwerken primair geen persoonsgegevens of naar een persoon herleidbare gegevens om advertenties of content direct af te stemmen op het profiel van de bezoeker. Deze type cookies vallen onder de statistische cookies waarvoor geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd.

Deze Privacy policy is onderhevig aan wijzigingen. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u een e-mail sturen via support.  Onze servicedesk helpt u verder als u meer informatie nodig heeft. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de beheerder en uitgever van PC sneller Maken, Liber Media Ltd in Malta. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur: contact.