Wat is het Windows Register?

Het Windows Register (voor het eerst geïntroduceerd bij Windows 95) speelt een cruciale rol in de werking van een pc. Het bevindt zich op een centrale plaats in uw pc en vormt het brein van uw computer. Windows en alle programma’s gebruiken het Register om gegevens en informatie op te vragen. Vergelijkbaar met het menselijk brein in het lichaam. Alle informatie gerelateerd aan software, hardware, Windows en gebruikers staat geregistreerd in het Windows Register.

Het Windows Register wordt onder meer gebruikt om:

  • Uw computer op te starten
  • Programma’s op te starten
  • De locaties van bepaalde drivers en dll’s te bepalen en op te zoeken
  • Programma, gebruikers en Windows instellingen op te slaan
  • Configuraties en instellingen op te vragen

Windows registerWanneer u problemen heeft met uw computer,  is de oorzaak daarvan doorgaans terug te voeren op een niet (meer) goed functionerend Windows Register. Veel gebruikers zijn hiermee niet bekend. Echter, enige kennis op dit vlak kan helpen bij het oplossen van computer problemen. Bijvoorbeeld bij het maken van een back-up of het herstellen van het Windows Register.  Los pc problemen eenvoudig op! Scan uw Windows Register op fouten met de Advanced System Optimizer.

Wijzigen van het Register

Als u een ervaren pc gebruiker bent, maar nog niet goed weet hoe het Windows Register functioneert, lees dan eerst het artikel: Structuur van het Windows Register. Bent u bekend met de door Microsoft opgezette structuur van het Windows Register, dan beschikt u wellicht over voldoende basiskennis om het register te wijzigen. Bent u van plan om het Windows Register te wijzigen? Lees eerst het artikel: Back-up het Windows Register. Met behulp van de in dit artikel gegeven informatie kunt u het Windows Register herstellen. Het vraagt wel om enig precisiewerk want  het Windows Register is erg foutgevoelig Het wijzigen of verwijderen van elementen die niet aangeraakt mogen worden, kan uw systeem helemaal verlammen. Wees dus voorzichtig! De editor om het Windows Register te wijzigen heet RegEdit. Een eenvoudig programma. U kunt RegEdit een beetje vergelijken met Windows Explorer, met behulp waarvan u verschillende folders en bestanden kunt vinden. Er zijn geen snelkoppelingen te vinden naar RegEdit. De naam is ook in geen enkel menu te vinden. Dit is door Microsoft met opzet gedaan om gebruikers te ontmoedigen om zelf het Windows Register handmatig te wijzigen, gelet op de gevoeligheid van het systeem.

Windows Register onderhoud

Zoals u inmiddels begrijpt, vinden in het Windows Register continue belangrijke activiteiten plaats. Er worden voortdurend elementen toegevoegd, gewijzigd, verwijderd en gelezen. Het onderhouden van het Windows Register is daarom van het grootste belang om de pc stabiel en snel te houden.

Alle programma’s die u gebruikt kunnen in het Windows Register lezen en wijzigen. Indien u een programma  van slechte kwaliteit op uw pc hebt geïnstalleerd, kan dat programma fouten veroorzaken in het Register. Afhankelijk van de ernst van de fout, kunt u softwarefouten, systeemfouten of zelfs een trage pc krijgen. Een aantal veel voorkomende fouten, direct gerelateerd aan fouten in het Windows Register, zijn de volgende errors: Rundll error en Runtime error.

Er zijn ook programma’ s die elementen achterlaten in het register. Op die manier wordt het Windows Register vervuild, wat nadelige effecten heeft op de pc performance. Elke keer als een programma een configuratie wil opzoeken, kost dat meer tijd dan normaal. In het begin merkt u dat nog niet zo, maar na verloop van tijd merkt u dat uw computer steeds trager wordt.

Daarom is het een goed idee om af en toe het Windows Register op te ruimen. Het register opschonen kunt u niet handmatig doen, daarvoor is het werk te complex. U zult daarvoor een programma moeten gebruiken. Deze programma’s worden ook wel Registry Cleaners genoemd. Een bekende naam is de Advanced Sytem Optimizer en de  RegClean Pro. Zo’ n tool is niet alleen in staat het register op te schonen, maar ook in staat om fouten er uit te halen en het register te optimaliseren. De PC Health Advisor  is een voorbeeld van een zo’n Registry Cleaner en bevat bovendien nog veel meer.

Gerelateerde onderwerpen: