Windows traag bij het opstarten ? Oplossingen !

Duurt het opstarten van Windows bij u ook zo lang?
Waarom gaat het opstarten van Windows steeds langer duren? Toen u de computer pas nieuw had ging het opstarten veel sneller.

Waarom duurt het opstarten van Windows steeds langer?

Informatie: Waarom is Windows traag bij het opstartenVanaf het moment dat u uw nieuwe computer gaat gebruiken, zal het opstarten na verloop van tijd langer gaan duren.
Drie verschillende  processen kunnen de oorzaak van zijn van een steeds trager functionerend  Windows bij het opstarten:

  1. Het proces waarbij configuraties van programma’ s worden opgezocht.
  2. Het proces bij het opstarten van services.
  3. Het proces bij het opstarten van programma’ s.

Het opzoeken van configuraties.

Als u Windows opstart, gebruikt Windows het Windows register om te bepalen wat er opgestart moet worden: welke programma’s en services, in welke volgorde deze opgestart moeten worden en op welke wijze de programa’ s opgestart moeten worden.
Windows zoekt dus per programma / service de bijbehorende configuratie. En dat zoeken kost tijd.
Indien er veel registers in het Windows register staan,  neemt het proces van het opzoeken van configuraties veel tijd in beslag. Dat kan komen doordat u bijvoorbeeld heel veel programma’s hebt geinstalleerd of doordat u het Windows Register nog nooit hebt opgeschoond (er kunnen immers foute elementen in uw register zijn binnengeslopen).
U merkt het  meteen wanneer Windows traag is bij het opstarten.

Het opstarten van services.

Een Windows service is een programma dat (al dan niet automatisch) wordt gestart op het moment dat u Windows opstart.
Het verschil tussen een normaal programma en een Windows service is dat u bij een normaal programma kunt zien wat Windows doet en bij een service niet.
Services zijn bedoeld om diensten te verlenen aan Windows of aan andere programmas’ en draaien op de achtergrond mee  bij het opstarten van een programma.
Indien er tijdens het opstarten veel van deze services gestart worden, kan de computer trager gaan werken.
En hier zit  het probleem. U ziet niet welke services op de achtergrond meedraaien en u weet daardoor ook niet of  u al die services wel nodig heeft.
Veel van de opstart services van Windows gebruikt u eigenlijk nooit ! Services  die u niet gebruikt kunt u beter verwijderen. Daardoor wordt uw computer weer sneller.

Het opstarten van programma’ s.

Een andere oorzaak voor het langszaam opstarten van Windows zijn de zogenaamde opstart-programma’ s. Deze programma’ s worden automatisch opgestart.
Voorbeelden van zulke programmas zijn o.m. Msn Messenger, Skype en I-tunes.
Het is beter zo weinig mogelijk van dergelijke opstart-programma’s te hebben.

Het opstarten van Windows versnellen.

Heel veel mensen vinden een steeds trager werkend Windows niet alleen vervelend, zij weten ook niet hoe dit probleem op te lossen.
Om het opstartproces van Windows te versnellen de volgende tips: lees de onderstaande artikelen en test gratis [speedtool]

U merkt direct het verschil!!

Als het opstarten van windows traag is kunt u hem versnellen door op te schonen Onderhoud uw pc: lees in de post “Windows traag, hoe vernel ik Windows” over hoe u uw pc kan opschonen.
Windows opstart versnellen met software Verwijder onnodige programma’ s en services. Verder raad ik u aan om een Windows versneller te gebruiken.
Een Windows versneller is een programma dat opstart services en opstart configuraties voor u aanpast.
U geniet dan direct van een computer die vele malen sneller is!
Meer informatie: Windows opstarten versnellen met software.
 
Links gerelateerd aan Windows traag bij opstarten:
Link Windows versnellen.
Link Waarom het lang duurt om Windows op te starten of af te sluiten.
Sommige softwaretoepassingen kunnen veroorzaken dat Windows traag opstart of traag functioneert.
Computer start erg traag op.
 

[footer]

Meet the Author

Admin
0 comments… add one

Leave a Comment